skip to Main Content

INTELEKTIKA

PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinį kartą keista: 2021-04-27

Šioje privatumo politikoje aprašoma, kokią informaciją renkame UAB “Intelektika” svetainėse (intelektika.lt ir paslaugų portalai) ir kaip ją naudojame.
UAB „Intelektika“ (toliau – „Įmonė“, „Duomenų valdytojas“ arba „mes“) yra šios interneto svetainės intelektika.lt valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis nustatoma ir paaiškinama kaip Įmonė renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, Jums lankantis šioje interneto svetainėje ir naudojantis jos paslaugomis.
Duomenų valdytojo rekvizitai nurodyti skiltyje „Apie mus“.
Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: info@intelektika.lt
Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles

Kokią informaciją mes renkame?

Mes nevykdome tiesioginio marketingo.
Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

 • Informaciją, kurią mums pateikiate naudodamiesi mūsų paslaugomis (el. pašto adresas, audio ir/ar kiti analizei pateikti duomenų failai);
 • Puslapio lankytojo naršymo mūsų svetainėje informacija;
 • Susistemintą informaciją apie visų puslapio lankytojų naudojimosi puslapiu įpročius;
 • Informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį;
 • Bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums;
 • Informacija apie paslaugos gavėją ir paslaugos teikimui pateikta medžiaga intelektika.lt svetainėje nesaugomi.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų svetaine. Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • vykdant su jumis sudarytą sutartį;
 • siekiant teisėtų mūsų interesų, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • turint jūsų sutikimą;

Kiek laiko saugome surinktą informaciją?

Jūsų pateikti duomenys ir informacija saugoma tik tiek laiko, kiek yra būtina užtikrinti paslaugos teikimą, kaip tai aprašyta skiltyje “Naudojimosi sąlygos”.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Asmens ir kitų duomenų intelektika.lt trečiosioms šalims neperduoda.

Slapukai

Mūsų svetainėse naudojami tik baziniai naršymui būtini slapukai (angl. „cookies“).

 • Naudotojo sutikimas su privatumo politika
 • Svetainės kalba su kuria naudotojas dirba
 • Svetainei siunčiamų užklausų validavimui
 • Naudotojo sesijos identifikavimui

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
 • teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 • teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti).
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Politikos pakeitimai

Mes galime atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują jos versiją mūsų svetainėje. Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad susipažintumėte, su privatumo politikos pasikeitimais.

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Jei mūsų svetainėse yra pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines, mūsų Privatumo politika taikoma tik mums priklausančiose interneto svetainėse, todėl spausdami nuorodas į ne mums priklausančias interneto svetaines turėtumėte susipažinti su šių trečiųjų šalių pateikiamomis privatumo politikomis ir praktikomis.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu arba siekiate įgyvendinti savo teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų apsauga, prašome kreiptis į UAB „Intelektika“ duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu info@intelektika.lt.

Back To Top