skip to Main Content

INTELEKTIKA

Įmonėje dirbantys mokslininkai ir tyrėjai turi didelę ir sėkmingą patirtį kalbos technologijų bei dirbtinio intelekto technologijų mokslinių tyrimų ir taikomųjų sprendimų kūrimo srityse, kurią jie įgijo Vytauto Didžiojo universitete. Jie yra daugelio mokslinių ir taikomųjų projektų autoriai ir bendrautoriai. Jie taip pat yra autoriai ir bendraautoriai daugelio Lietuvoje ir užsienyje skelbiamų mokslo publikacijų ir konferencijų pranešimų. Nuolat vykdo mokslo populiarinimo veiklas. Įmonėje dirbantys mokslininkai ir tyrėjai sukaupė didelę ekspertinės veiklos patirtį, ekspertaudami Lietuvoje ir užsienyje. Paminėtina ir jų narystė Lietuvos ir taptautiniuose turimų tinkluose ir organizacijose (CLARIN ERIC, CLAIRE ir kiti). Remiantis sukautomis žiniomis ir patirtimi atliekame užsakomuosius mokslinius tyrimus ir teikiame konsultacijas kalbos technologijų ir dirbtinio intelekto technologijų srityse.

Back To Top