skip to Main Content

INTELEKTIKA

Muzikos atpažinimo, kitaip dar vadinamo automatine muzikos transkripcija (AMT), technologijos apima kompiuterinius algoritmus, kurie muzikos garso įrašą paverčia natų seka. Muzikos atpažinimo technologijos yra taikomos muzikos ar dainavimo įrašų analizei ir skaitmenizavimui, instrumentinės muzikos įrašų konvertavimui į MIDI formatą, muzikos kūrinių paieškai didelėse duomenų bazėse pagal nedidelį kūrinio įrašo fragmentą, muzikos mokymo asistentams kurti ir kitose srityse. Tradicinė AMT technologija remiasi AMT uždavinio išskaidymo į sudėtines dalis principu. Tokios sudedamosios dalys paprastai būna požymių, įskaitant pagrindinį dažnį, ištraukimas, įrašo segmentavimas natomis, aukščio atpažinimas ir ritmo atpažinimas. Patys naujausi technologiniai AMT sprendimai siekia išspręsti AMT problemą be šio skaidymo ir naudoja giliuosius neuronų tinklus. Vytauto Didžiojo universitete nuo 1998 m. vyko AMT technologijų tyrimo ir vystymo darbai, sukurtos programų bibliotekos ir komponentai, užrašantys vienbalsę (monofoninę) muziką natomis. 2021 m. UAB “Intelektika” kartu su Vytauto Didžiojo universitetu pradėjo įgyvendinti projektą Nr. 01.2.2-MITA-K-702-11-0011 (detali informacija skiltyje „Projektai“), kurio tikslas sukurti inovatyvią muzikos mokymosi priemonę, skirtą pučiamiesiems instrumentams, pritaikant joje turimus AMT technologinius sprendimus.

Back To Top