skip to Main Content

INTELEKTIKA

Projekto “MUZIKA” užbaigimas

2022 m. balandžio mėn. Šių metų kovo mėnesį, laikydamiesi projekto vykdymo grafiko, kartu su partneriu Vytauto Didžiojo universitetu pabaigėme vykdyti projekto MUZIKA veiklas ir pasiekėme visus suplanuotus rezultatus. Pradėjome projekto baigimo ir pridavimo procesą.

Back To Top