skip to Main Content

INTELEKTIKA

Inicijuojamas virtualaus mokytojo projektas

2021 m. kovo mėn. “Intelektika” ir Vytauto Didžiojo universitetas (projekto partneris) su MITA pasirašė finansavimo sutartį ir nuo 2021 m. balandžio mėn. 1 d. pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 01.2.2-MITA-K-702-11-0011, finansuojamo pagal 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“. Projekto įgyvendinimo metu bus vystomas Vytauto Didžiojo universitete sukurtas automatinio muzikos užrašymo prototipas, kurį papildys Dirbtinio intelekto technologijų pagrindu kuriamas virtualaus mokytojo sprendimas.

Back To Top