skip to Main Content

INTELEKTIKA

Dirbtinio intelekto ir giliojo mokymosi technologijomis grįsto virtualaus mokytojo groti muzikos instrumentais technologijos komercinimas (MUZIKA)“ Nr. 01.2.2-MITA-K-702-11-0011

Nuo 2021 m. balandžio mėn. 1 d. UAB „Intelektika“ (projekto vykdytojas) kartu su Vytauto Didžiojo universitetu (projekto partneris) – pradėjo įgyvendinti “Dirbtinio intelekto ir giliojo mokymosi technologijomis grįsto virtualaus mokytojo groti muzikos instrumentais technologijos komercinimas (MUZIKA)“ Nr. 01.2.2-MITA-K-702-11-0011.

Projekto tikslas ir rezultatai – Vykdant projektą MUZIKA, bus sukurta mobiliuose įrenginiuose (išmanieji telefonai ir planšetinia kompiuteriai) veikianti virtualaus mokytojo asistento aplikacija, mokinanti groti populiariais pučiamaisiais muzikos instrumentais. Bus atlikti papildomi tyrimai, kurie leis adaptuoti esamą automatinės muzikos transkripcijos (AMT) technologiją muzikos mokymo reikmėms ir sukurti Dirbtinio intelekto technologijomis grindžiamą, pedagogiškai motyvuotą mokytojas-studentas grįžtamojo ryšio sistemą.

Projektas finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“. Projekto biudžetas – 100 000 Eur.

Back To Top