skip to Main Content

INTELEKTIKA

Dirbtinio intelekto ir giliojo mokymosi technologijomis grįstų kalbos technologijų MTEP rezultatų komercinimas (ASTRA)“ Nr. 01.2.2-MITA-K-702-09-0043

UAB „Intelektika“ (projekto partneris) kartu su Vytauto Didžiojo universitetu (projekto vykdytojas) – pradėjo įgyvendinti projektą „Dirbtinio intelekto ir giliojo mokymosi technologijomis grįstų kalbos technologijų MTEP rezultatų komercinimas (ASTRA)“. Projektas finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“. Projekto biudžetas – 100 000 Eur.

Projekto tikslas – komercinti Vytauto Didžiojo universiteto dirbtinio intelekto technologijų pagrindu veikiančių kalbos technologijų MTEP rezultatus, sukuriant Dirbtinio intelekto inovacijų vystymui ir visuminės sąsajos žmogus-mašina įgalinimui reikalingas kalbos technologijų debesijos paslaugas, atitinkančias sparčią inovacijų ir technologijų plėtrą, jau esamų COVID-19 padarinių bei antrosios bangos padarinių šalinimą ir sparčiai kintančius verslo poreikius (pvz.: darbas nuotoliniu būdu, klientų balsu pateikiamų užklausų/nuomonių automatinė analizė, virtualių asistentų ir pokalbių robotų kūrimas ir t.t.), žmonių su negalia poreikius.

Projekto rezultatai – numatoma teikti vaizdo konferencijų (ZOOM ir MS TEAMS) transkribavimo tekstu debesijos paslaugą, balso sintezavimo (lietuvių kalba) debesijos paslaugą, aukštos ir žemos kokybės lietuviškų garso įrašų transkribavimo tekstu debesijos paslaugą su galimybe atlikti informacijos paiešką transkripcijų archyve.

Back To Top