Paslaugų kainos

Susiekite su mumis elektroniniu paštu info@intelektika.lt ir suderinsime jums tinkamiausią planą ir kainą pagal jums reikalingų paslaugų apimtis.

  • Šnekos sintezės paslaugų apimtis skaičiuojamo teksto apimtimi simboliais (tarpai tarp žodžių laikomi simboliais).
  • Šnekos atpažinimo ir peraršymo teksto paslaugų apimtis skaičiuojama garso/vaizdo įrašo trukme sekundėmis.
  • Už kosultacines paslaugas ir mokslinių tyrimų paslaugas atsiskaitoma pagal susitarimą.
  • Apmokėjimas už virtualaus mokytojo groti muzikos instrumentais paslaugas įkainiai bus nustatyti pabaigus projektą.