Naujienos

 

2021 m. lapkričio mėn. Atvėrėme šnekos transkribavimo paslaugos svetainės bandomąją versiją snekos-atpazinimas.lt.

2021 m. lakričio mėn. Sukurtas naujas neuroninis balsas "Laimis".

2021 m. spalio mėn. Sėkmingai pabaigėme įgyvendinti projektą "ASTRA".

2021 m. liepos mėn. Sukurtas naujas neuroninis balsas "Vytautas".

Nuo 2021 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje skelbiamų naujienų perskaitymui balsu pradėtas naudoti "Intelektika" sukurtas šnekos sintazavimo neuroniniu balsu sprendimas.

2021 m. kovo mėn."Intelektika" ir Vytauto Didžiojo universitetas (projekto partneris) su MITA pasirašė finansavimo sutartį ir nuo 2021 m. balandžio mėn. 1 d. pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 01.2.2-MITA-K-702-11-0011, finansuojamo pagal 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“. Projekto įgyvendinimo metu bus vystomas Vytauto Didžiojo universitete sukurtas automatinio muzikos užrašymo prototipas, kurį papildys Dirbtinio intelekto technologijų pagrindu kuriamas virtualaus mokytojo sprendimas.

2021 m. kovo mėn. Lietuvos Respublikos Seimo ryšių su visuomene padalinys pradėjo testuoti įmonėje vystomą šnekos sintezės sprendimą su tikslu jį panaudoti LR Seimo svetainėje skelbiamų naujienų perskaitymui balsu, kad naujienos būtų prieinamesnės žmonėms su negalia (Seimo ryšių su visuomene spaudos pranešimas).

2021 m. kovo mėn. Bandomasis neuroninis balsas "ASTRA" (moteriškas) išvystytas iki galutinės versijos.

2021 m. vasario mėn."Intelektika" vystomas šnekos sintezės sprendimas pradėjo sintezuoti Lietuvos Radijo ir Televizijos interneto naujienų portale skelbiamus internetinės žiniasklaidos straipsnius.

2021 m. vasario mėn. Sukurtas bandomasis neuroninis balsas "ASTRA" (moteriškas).

2020 m. lapkričio mėn. Vytauto Didžiojo universitetas (projekto vykdytojas) ir projekto partneris "Intelektika" (UAB) su MITA pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Dirbtinio intelekto ir giliojo mokymosi technologijomis grįstų kalbos technologijų MTEP rezultatų komercinimas (ASTRA)“, finansuojamo pagal 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“, kurio metu bus vystymi ir komercinami Vytauto Didžiojo universitete sukurti šnekos sintezės ir šnekos atpažinimo prototipai.

2020 m. rugsėjo mėn. įsteigta Vytauto Didžiojo universiteto atžalinė įmonė (angl. spin off) UAB "Intelektika" .