Naujienos

 

2022 m. balandžio mėn. Šių metų kovo mėnesį, laikydamiesi projekto vykdymo grafiko, kartu su partneriu Vytauto Didžiojo universitetu pabaigėme vykdyti projekto MUZIKA veiklas ir pasiekėme visus suplanuotus rezultatus. Pradėjome projekto baigimo ir pridavimo procesą.

2022 m. kovo mėn. Šnekos sintezavimo paslaugos demonstracinę svetainę išvystytėme į pilnai interneto naršyklėje paslaugas teikiančią svetainę snekos-sinteze.lt. Naudotojo patogumui papildėme galimybe preciziškai koreguoti sintezės balsu rezultatą. Nuo dabar šnekos sintezės sinchroninės balso sintezės paslaugos teikiamos per tinklo sąsają (web servisas) ir interneto naršyklėje. Tinklo tarnyba ir svetainėje teikiamoms sinchroninės balso sintezės paslaugoms naudojamas tas pats unikalus paslaugų teikimo raktas.

2022 m. vasario mėn. Plečiame mūsų neuroninių balsų įvairovę. Sukurėme naują moterišką neuroninį balsą "Lina". Pagal amžiaus grupę "Lina" ir "Vytautas" priskirtini grupei "vyresni". Planuojame mūsų inventoriumą toliau pildyti naujais neuroniais balsais ir plėsti amžiaus grupių įvairovę.

2022 m. sausio mėn. Atsižvelgdami į rinkos poreikius, šnekos sintezės paslaugas pradėjome teikti dviem būdais: trumpi tekstai (iki 10 000 simbolių) sintezuojami sinchroniniu būdu, ilgi tekstai (virš 10 000 simbolių) sintezuojami asinchroniniu būdu. Sinchroniniu būdu teikiamos paslaugos skirtos žiniasklaidos ir kitų trumpų tekstų sintezavimui balsu, kai paslaugos rezultatas gaunamas to paties prisijungimo (sesijos) metu. Sinchroninės balso sintezės paslaugos teikiamos per tinklo paslaugą (web service). Asinchroniniu būdu teikiama paslauga skirta audio knygų kūrimui. Paslauga tekstus priima TXT, DOCX, MOBI ir EPUB fomatais ir teikiama per tinklo paslaugą (web service).

2021 m. gruodžio mėn. Atvėrėme lietuviškų garso ir vaizdo įrašų transkribavimo tekstu paslaugas teikiančią svetainė snekos-atpazinimas.lt. Demonstraciniame rėžime (nemokamai) transkribuojamas robotos apimtise įrašas, kurio transkribavimui nereikalaingas unikalus paslaugos teikimo raktas. Naudotojų patogumui, transkribuotas tekstas gali būti redaguojamas specialiu transkripcijų redaktoriumi> Šiuo metu pateikiame redaktoriaus prototipo versiją, kuri artimaiusiu metu bus papildyta galimybe redaguoti vaizdo įrašo transkripciją (ją siejant su transkribuoto vaizdo įrašu) ir bus pateikta pažangesnė redaktoriaus versija. Lietuviškų garso įrašų transkribavimo tekstu paslaugos teikiamos paslaugos svetainėje ir kaip tinklo tarnybos (web service).

2021 m. lapkričio mėn. Atvėrėme šnekos sintezės paslaugos svetainės bandomąją versiją, kurioje galite išbandyti mūsų sukurtus neuroninius balsus snekos-sinteze.lt. Demonstracinėje svetainėje balsu sintezuojamo teksto apimtys ribojamos, nes svetainė skirta tik demonstracijai. Pilna apimtimi balso sintezės paslaugos teikiamos kaip tinklo tarnybos (web service).

2021 m. lakričio mėn. Atlikę tyrimus, pagerinome neuroninių balsų kūrimo metodiką ir sukūrėme naują vyrišką neuroninį balsą "Laimis". Plečiame balsų įvairovę ne tik lyties, bet ir amžiaus grupių atžvilgiu. Pagal amžiaus grupę balsai "Astra" ir "Laimis" priskirtini grupei "jauni".

2021 m. spalio mėn. Kartu su Vytauto Didžiojo universitetu sėkmingai pabaigėme įgyvendinti projektą "ASTRA". Jo metu sukurtos šnekos sintezės ir lietuviškų garso ir vaizdo įrašų transkribavimo paslaugos. Šios paslaugos jau teikiamos kaip tinklo paslaugos (web service). Baigiame sukurti šias paslaugas teikiančias svetaines, kurios artimiausiu metu bus atvertos naudotojams.

2021 m. liepos mėn. Atsižvelgiant į rinkos poreikius, sukūrėme naują neuroniniį balsą "Vytautas". Jau turime balsų įvairovę lyties atžvilgiu. Planuojame kurti naujus neuronius balsus, kurie atspindėtų švairovę tiek lyties, tiek amžaius grupės atžvilgiu.

2021 m. gegužės mėn. . Verifone Baltic SIA Lietuvos filialas mūsų šnekos sintezatoriumi susintezavo Verifone Baltic SIA Lietuvos filialo siūlomų išmanių įrenginių tekimaus atsakymus vartotojui lietuvių kalba. Aparatai prabilo balsu, savo natūralumu prilygstančiu žmogaus balsui.

Nuo 2021 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje skelbiamų naujienų perskaitymui balsu pradėtas naudoti "Intelektika" sukurtas šnekos sintazavimo neuroniniu balsu sprendimas. Labai sveikintina iniciatyva, kuri žmonėms su negalia suteikia papildomas galimybes aktyviau dalyvauti politiniame šalies gyvenime, politines naujienas gaunant iš pirmų šaltinių.

2021 m. kovo mėn."Intelektika" ir Vytauto Didžiojo universitetas (projekto partneris) su MITA pasirašė finansavimo sutartį ir nuo 2021 m. balandžio mėn. 1 d. pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 01.2.2-MITA-K-702-11-0011, finansuojamo pagal 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“. Projekto įgyvendinimo metu bus vystomas Vytauto Didžiojo universitete sukurtas automatinio muzikos užrašymo prototipas, kurį papildys Dirbtinio intelekto technologijų pagrindu kuriamas virtualaus mokytojo sprendimas.

2021 m. kovo mėn. Lietuvos Respublikos Seimo ryšių su visuomene padalinys pradėjo testuoti įmonėje vystomą šnekos sintezės sprendimą su tikslu jį panaudoti LR Seimo svetainėje skelbiamų naujienų perskaitymui balsu, kad naujienos būtų prieinamesnės žmonėms su negalia (Seimo ryšių su visuomene spaudos pranešimas).

2021 m. kovo mėn. Bandomasis neuroninis balsas "ASTRA" (moteriškas) išvystytas iki galutinės versijos. Galutinė versija skamba dar natūraliau, nei bandomoji versija. Kartu su galutine versija pagerinome mūsų sprendimo tikslumą skaitant trumpinius, derinant linksnius, kirčiuojant.

2021 m. vasario mėn."Intelektika" vystomas šnekos sintezės sprendimas pradėjo sintezuoti Lietuvos Radijo ir Televizijos interneto naujienų portale skelbiamus internetinės žiniasklaidos straipsnius. Labai sveikintina Lietuvos Radijo ir Televizijos iniciatyva, nes ji suteikia galimybę žmonėms su negalia aktyviai dalybauti šalies politiniame gyvenime, informaciją gaunant iš autentiškų ir patikimų šaltinių. Straipsnių sintezavimas žmogaus balsu visiems suteikia galybę infomaciją išklausyti nevarginant akių.

2021 m. vasario mėn. Sukurtas bandomasis neuroninis balsas "ASTRA" (moteriškas). Tai pirmasis mūsų bandymas mašinai suteikti galimybė, kalbėti balsu, kuris savo natūralumu mažai skiriasi nuo tikro žmogaus balso.

2020 m. lapkričio mėn. Vytauto Didžiojo universitetas (projekto vykdytojas) ir projekto partneris "Intelektika" (UAB) su MITA pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Dirbtinio intelekto ir giliojo mokymosi technologijomis grįstų kalbos technologijų MTEP rezultatų komercinimas (ASTRA)“, finansuojamo pagal 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“, kurio metu bus vystymi ir komercinami Vytauto Didžiojo universitete sukurti šnekos sintezės ir šnekos atpažinimo prototipai.

2020 m. rugsėjo mėn. įsteigta Vytauto Didžiojo universiteto atžalinė įmonė (angl. spin off) UAB "Intelektika", kuri pratęsė VDU mokslininkų per daugelį metų sukauptą patirtį ir įgytas žinias kalbos techologijų, dirbtinio intelekto technologijų, giliojo ir mašininio mokymo, duomenų ir signalų analizės srityse. Jos steigėjai yra VDU Informatikos fakulteto mokslininkai ir pats universitetas. Pagrindiniai įmonės tikslai: vykdyti taikomuosius tyrimus, įdarbinti mokslo žinias, įdiegti jas į rinką ir pritaikyti praktiniams verslo poreikiams, universitete ir įmonėje kuriamas bei vystomas kalbos bei dirbtinio technologijas paversti inovatyviais produktais ir paslaugomis.